מרפאת חניכיים ד"ר רם
 
 
 
 
HE    |    FR    |    RU
 
 
 
 
 
 
עמוד הבית
 
 
 
צור קשר
 
 
 
פייסבוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Shinanoa

 
 
An innovative solution for the treatment and prevention of gum disease, the Shinanoa (vibrating toothpick) is a new highly effective instrument to clean below the gum line in both healthy and non-healthy gums condition.The Shinanoa is designated for the dentist, dental hygienist and the patient. The purpose of the Shinanoa is to clean all the areas where toothbrush and floss can't reach, and to prevent and stop gum diseases, and prevent receding gumsand tooth loss, a phenomenon that worsens with age.

The Shinanoa can be purchased at the Dental Treatment Systems.

Please contact Hava at 054-5416646.
 
 
 
The Shinanoa
 
טיפול תחת טשטוש
 
טיפולי שורש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Address: Oppenheimer7, Science Park, Rehovot
Telephone: 08-9476830, 08-9476276
Fax: 08-9460966
Facebook: